DOE MEE

Jaarplan 2020

uitgebreid

Jaarplan 2020 - 2021

Missie van de Stichting Noordzeevis uit Scheveningen

Wij zetten ons in om Noordzeevis uit Scheveningen bij iedereen geliefd te maken, van visser tot consument. Daarmee dragen wij bij aan het bevorderen van de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij in Scheveningen. Door als netwerkorganisatie te fungeren voor iedereen die werkzaam is in en met vis en door het geven van voorlichting en educatie willen wij de consumptie van Noordzeevis uit Scheveningen stimuleren en zijn herkenbaarheid en verkrijgbaarheid te vergroten. 

Voor 2020 en 2021 willen we daarbij in zoveel mogelijk van onze activiteiten focus leggen op de jeugd. 

Doelstellingen voor 2020

 1. 25% van willekeurig jeugdige ondervraagden in Scheveningen kent Noordzeevis uit Scheveningen 
 2. 25% van de visdetailhandel in Scheveningen heeft Noordzeevis uit Scheveningen herkenbaar in de winkel
 3. 25% van de strandpaviljoens in Scheveningen heeft Noordzeevis uit Scheveningen herkenbaar op de menukaart
 4. 25% van de restaurants in Scheveningen heeft Noordzeevis uit Scheveningen herkenbaar op de menukaart

Deze doelstellingen willen we gaan bereiken door een aantal activiteiten. We maken daarbij onderscheid in de reguliere activiteiten, die vooral voor de stichting intern van belang zijn en een aantal activiteiten gericht op het focusonderwerp van 2020. 

Interne doelstellingen (regulier, veelal jaarlijks terugkerend)

 • 20 nieuwe ambassadeurs te werven
 • Waaronder 1 of 2 grotere ambassadeurs
 • En minimaal 5 restaurants en 5 strandpaviljoens erbij
 • Een community te realiseren van 60 ambassadeurs in 2020
 • Drie keer per jaar een goed bezochte community bijeenkomst te organiseren voor zowel ambassadeurs als ook voor anderen die zich betrokken voelen met inspirerende onderwerpen zoals duurzame visserij en de lokale keten
 • Relatiebeheer bestaande ambassadeurs: minimaal 2 keer per jaar persoonlijk contact met alle ambassadeurs
 • De ambassadeurs dragen actief Noordzeevis uit Scheveningen uit, in de (social)media, hun zaak, en op bijeenkomsten
 • Informatie over Noordzeevis uit Scheveningen en de duurzaamheid van de lokale vis verspreiden via nieuwsbrieven, social media.
 • Samenwerken met anderen, aanpalende activiteiten en events binnen en buiten Scheveningen 
 • Lekker lopende stichting met maandelijkse bestuursvergaderingen, voldoende financiële ruimte en volop aandacht voor externe profilering
 • De organisatie op orde brengen zodat de stichting de anbi-status verkrijgt
 • Inregelen en uitvoeren van de activiteiten die behoren bij de subsidie Dicht- bijvangst lokaal gevangen vis, samen met de WUR
 • Actieve bijdrage aan de strandtentenaward: strandtent met meeste Noordzeevis uit Scheveningen op de kaart
 • Verspreiding en promotie van het kookboek, zowel de Nederlandse als de Duitse versie.
 • Menukaarten onderzoek bij strandtenten en visrestaurants jaarlijks herhalen.

Activiteiten gericht op de jeugd; specifiek voor 2020.

Onderstaande activiteiten zijn een greep uit de ideeën die tijdens de brainstorm in het bestuur aan bod kwamen. Doel is om jongeren uit Den Haag en specifiek van Scheveningen kennis te laten maken met Noordzeevis uit Scheveningen.  

 • Diverse materialen ontwikkelen en promoten, specifiek voor kinderen. Zoals bijvoorbeeld lespakketten, film, spreekbeurtpakket, etc. Daarbij afstemming zoeken met het Visbureau. 
 • Gastlessen geven op scholen in de regio Den Haag en Scheveningen
 • Financieringsaanvragen indienen, specifiek gericht op het bereiken van kinderen en hen laten kennismaken met lokale en duurzame Noordzeevis uit Scheveningen.
 • Samenwerken met onderwijsinstellingen, zoals ROC Mondriaan, SVO, Maris en anderen om met jongeren in hun opleiding discussies te voeren rondom de duurzame visserij, voedselverspilling en lokale korte ketens.
 • Samenwerken met organisaties, zoals bv Muzee en Vlaggetjesdag.
 • Ontwikkelen van nieuwe producten met Noordzeevis, aantrekkelijk voor jongeren
 • Onderzoek naar kosten en baten van duurzame visserij in Scheveningen.
 • Het tweede kookboek met jongeren in de hoofdrol realiseren en benutten voor PR rondom Noordzeevis uit Scheveningen.

De voorlopige jaarkalender voor 2020
 

Maand

Bestuursvergadering

Activiteiten

januari

15  januari

 

februari

19 februari 

strandtenten award tijdens Haagse Horeca beurs

Maart

18 maart 

Lancering Kookboek

April

15 april 

Menukaarten onderzoek strandtenten

Mei

20 mei 

Community bijeenkomst

juni

17 juni 

Deelname aan Vlaggetjesdag

Kick off Dichtbij-vangst

Lunchbijeenkomst ouderen en jongeren

Juli

15  juli

 

Augustus

19 augustus

Historisch festival

September

16 september

 

Oktober

21 oktober

Samenwerking VISSCH

November

18  november

Community bijeenkomst

December

16  december 

Menukaartenonderzoek havenrestaurants