DOE MEE

dichtbijvangst

Op de visafslag in Scheveningen komt dagelijks veel verse vis binnen. De Noordzee biedt een enorme variëteit aan heerlijke vissoorten. Toch vragen consumenten maar relatief weinig naar lokale vis. Vooral jongeren eten weinig vis. Om jongeren enthousiast te maken over lokaal gevangen vis zijn Stichting Noordzeevis uit Scheveningen, Wageningen Universiteit Research, ROC Mondriaan en Schuttelaar & Partners samen het project Dichtbijvangst gestart. Het project draagt er aan bij verspilling en onderwaardering van lokale, verse vis uit de Noordzee tegen te gaan. Daarnaast moet het een bijdrage leveren aan het verbeteren van het verdienvermogen van Scheveningse vis.

Meer Noordzeevis uit Scheveningen op de kaart

Met het project ‘Dichtbijvangst’ willen de partijen jongeren enthousiasmeren voor lokaal gevangen verse vis. Samen met studenten van ROC Mondriaan worden nieuwe innovatieve visproducten ontwikkeld die bij verschillende Scheveningse restaurants en strandpaviljoens, allemaal ambassadeurs van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen, op de kaart komen te staan.

Activiteiten binnen het project

Wageningen Universiteit Research doet binnen het project real-life consumenten gedragsondersonderzoek naar consumentengedrag. Het doel is om te onderzoeken op welke manier jongere consumenten makkelijker kiezen voor Scheveningse verse vis. Daarnaast werkt Wageningen Universiteit Research aan een bedrijfseconomisch onderzoek ter versterking van het verdienvermogen voor Scheveningse verse vis. Tot slot worden via co-creatie met jongeren innovatieve visproducten ontwikkeld. Dit moet de verwaardiging van onderbenutte en verspilde Noordzeevissoorten verbeteren.

Resultaten en contact

Het project heeft een looptijd van drie jaar. Tussentijds worden de resultaten op de verschillende onderzoeken gepresenteerd. Ook de visproducten die de studenten ontwikkelen worden gebundeld en uitgegeven. Heb je interesse in deelname of heb je vragen over het project, neem contact op met Paul Einerhand (Stichting Noordzeevis uit Scheveningen) via 06-10691132 of Geert Hoekstra (Wageningen Economic Research) via 06-18203517.

Over het project

Het project ontvangt financiering via de Topsector Agri & Food. Dichtbijvangst is een proeftuin voor verse vis in Scheveningen, waarbij gekeken wordt naar de haalbaarheid van een korte keten voor verse Noordzeevis. De urgentie voor een toekomstbestendig verdienvermogen voor de Nederlandse vissector is hoog. Zij staat voor veel uitdagingen op de Noordzee.