DOE MEE

Stichting Noordzeevis uit Scheveningen

Wij zetten ons in om Noordzeevis uit Scheveningen bij iedereen geliefd te maken, van visser tot consument. We willen de consumptie van Noordzeevis uit Scheveningen stimuleren door zijn herkenbaarheid en verkrijgbaarheid te vergroten. Dit ter bevordering van de duurzame en lokale visserij. 

Het verhaal van Noordzeevis uit Scheveningen

Al voordat de eerste vermelding van de naam Scheveningen in 1280 in de geschiedenisboeken voorkwam leefde deze plek al van de visvangst. Na de eerste vermelding van Scheveningen begon het verhaal van Noordzeevis uit Scheveningen dus echt. Van toen vissersschepen het strand opgetrokken werden tot de hypermoderne haven, badplaats en stadsdeel dat het nu is, is een hoop gebeurd. Maar één ding is zeker, vis is niet weg te denken uit Scheveningen. Het wapen van Scheveningen toont niet voor niets drie vissen met een gouden kroon.

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig is Scheveningen gegroeid tot een groot stadsdeel waar de invloed van de visserij sterk terug te zien is. Naast stadsdeel en vissersplaats is het ook een toeristische trekpleister waar bezoekers uit heel Nederland en Duitsland op af komen. De Noordzeevis die hier verkocht, gevangen en gegeten wordt is beroemd. Jaarlijks worden er wedstrijden gehouden waarbij Scheveningse bedrijven en restaurants met regelmaat in de prijzen vallen.

Stichting Noordzeevis uit Scheveningen is opgericht om hier wat aan te doen. Stichting Noordzeevis uit Scheveningen wil de consumptie van Noordzeevis uit Scheveningen stimuleren door het herkenbaar te maken en de verkrijgbaarheid ervan te vergroten. 

Liefde en passie voor vis

Ons doel is om veel meer mensen te laten genieten van de lekkere, duurzame en gezonde vissen die de Noordzee te bieden heeft. Dit doen we samen met onze ambassadeurs. Onze ambassadeurs zijn ondernemers van op of rond Scheveningen die de liefde en passie voor Noordzeevis met ons delen. We brengen de ambassadeurs continu onder de aandacht bij consumenten via onze website en social media. Daarmee willen we de verkoop van Noordzeevis uit Scheveningen stimuleren. Drie keer per jaar organiseren we een communitybijeenkomst, met een kijkje achter de schermen bij een van de aangesloten (Scheveningse) ondernemers. We merken dat de aandacht voor lokale vis groeit. De belangstelling bij strandpaviljoens, restaurants en viswinkels neemt toe. Dat biedt volop kansen om Noordzeevis uit Scheveningen nog duidelijker op de kaart te zetten.

Om het verhaal van Scheveningse Vis nog beter te kunnen vertellen, is er het beeldmerk ‘Noordzeevis uit Scheveningen’, dat staat voor echte Scheveningse Vis: authentiek en lokaal. Den Haag TV maakte er een korte documentaire over het beeldmerk werd voor het eerst getoond bij een internationaal persevenement op Scheveningen.  

Er is een toolkit beschikbaar waarin o.a. gebruik van het logo, stickers, posters en andere materialen te bestellen zijn. Ondernemers kunnen hiermee de consument laten zien waar zij voor staan.

Interesse in de toolkit, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Stichting Noordzeevis uit Scheveningen.

info@noordzeevisuitscheveningen.nl

Achtergrond

 

De activiteiten rond Noordzeevis uit Scheveningen zijn ontstaan vanuit het programma Banking for Food van de Rabobank. Met dit programma wil de Rabobank een bijdrage leveren aan het oplossen van de wereldvoedselproblematiek. Begin 2015 organiseerde Rabobank regio Den Haag een eerste bijeenkomst waarbij zij samen met een brede representatie van ondernemers uit de Scheveningse vissector het thema Scheveningse Vis verkende. Het enthousiasme om hier met elkaar energie in te steken was groot. De Rabobank en het Haagse communicatie- en adviesbureau Schuttelaar & Partners besloten vervolgens gezamenlijk de stichting Scheveningse Vis op te richten, later omgedoopt tot Stichting Noordzeevis uit Scheveningen.

In de regio Den Haag is de Rabobank in dialoog met stakeholders gekomen tot het thema Scheveningse Vis. Het is herkenbaar en lokaal en kan bovendien rekenen op veel steun uit de omgeving.

Medio februari 2015 organiseerde Rabobank Regio Den Haag de eerste bijeenkomst waarbij Rabobank samen met een brede representatie van de Scheveningse vissector het thema verkende. In oktober 2015 werd het vervolg georganiseerd waarbij een grote groep uit de sector in dialoog ging over het onderwerp Scheveningse Vis. Het enthousiasme om hier met elkaar energie in te steken was groot.

Sfeerimpressie oktober 2015

  • Lees het artikel "Grotere vissector Scheveningen" uit de Posthoorn voor een verslag van de avond en achtergronden.
  • Na deze bijeenkomst heeft Rabobank samen met het Haagse bureau Schuttelaar & Partners gesprekken gevoerd met betrokkenen om het plan verder uit te werken. Vervolgens is de stichting Scheveningse Vis opgericht. De sector kwam op 16 februari 2016 weer bij elkaar om de resultaten te bespreken en gericht na te denken over hoe het initiatief verder vorm moet krijgen.