DOE MEE

Verwachte resultaten

Het project Dichtbijvangst is gestart. Op hoofdlijnen worden onderstaande resultaten verwacht:

  • Resultaten onderzoek versterking verdienvermogen
  • Resultaten gedragsonderzoek jongeren
  • Educatiepakket ontwikkeling innovatieve visconcepten
  • Producten voor narrowcasting horeca/ondernemer